Arkitekturprosjektering

ArkitekturprosjekteringVi kan hjelpe med og tilpasse oss størrelser og omfang i de fleste prosjekter. Et prosjekt forløper normalt gjennom følgende faser, men ikke alle kunder har behov for alle fasene; hvilke behov en kunde har diskuteres i starten av prosjektet:
Skisse/Forprosjekt/Rådgivning
Søknadstegninger/Søknad
Anbud-/Arbeidstegninger, Detaljer
Utførelse, Oppfølging

Interiør

Interiør Kontoret tar på seg interiøroppdrag, enten som en del av et bygg som prosjekteres fra grunnen av, eller som et selvstendig prosjekt i et eksisterende bygg. En interiørarkitekt kan hjelpe med fremtidig romløsning i et nytt bygg, alt fra plassering og typer møbler (fast og løst innventar) til farger og overflater.

Regulering

ReguleringReguleringsplaner er grunnlaget for fremtidig utnyttelse av et område. Vi tar på oss arbeidet med hele prosessen av utarbeidelsen av en reguleringsplan – alt fra dialog med kommune og berørte parter til tegning av selve planen.

Seksjonering/Fradeling

FradelingKontoret arbeider med fradeling og seksjonering – alt fra dialog med kommune og berørte parter, til utarbeiding av nødvendige tegninger.