• Klient:Privat
  • Byggeår:2019
  • Del:
Beskrivelse

Eneboligen er plassert i en østvendt helning, hvor adkomsten til boligen er fra øst og inn i sokkeletasjen. Dette muliggjør direkte utgang på terreng for oppholdsarealene på hovedplanet. I og med at boligen er lagt relativt lavt i terreng oppnår man et flott vestvendt uteareal skjermet for innsyn. Hovedplanet er delvis lukket mot øst grunnet innsynsproblematikk. Her er det kun smale høye vindusbånd for å ivareta gjennomlys. Eksteriøret er utformet med tanke på ett enkelt volum som ligger delvis fritt over veggskiver kledd med naturstein. For å fremheve denne kontrasten er det lagt inn en mørk spalte i møtet mellom stein og trekledning.

Bilder

Tegninger