• Klient:TOBB
  • Byggeår:2003-2016
  • Del:
Beskrivelse

Kattem Oust er et arkitekturhistorisk markant område sør for Trondheim, rett ved bysenteret Heimdal. I perioden 1974 – 1980 bygget TOBB ca. 1200 leiligheter, organisert i 6 borettslag over et areal på ca. 360 daa. Hovedkonseptet er ulike boligtypologier i forskjellige størrelser, gruppert langs gågater og felles uterom. Parkering er organisert i parkeringskjellere, noe som gjør hele området i praksis bilfritt. Kattem Oust anses som et område med høy arkitektonisk sammenheng. Prosessen ved rehabilitering har derfor vært lang og inkludert byantikvar og kommune, så vel som beboere. Ustmyra BL var først ut i 2004. Deretter fulgte Torvsletta BL (2006), Åsheim BL (2008), Kattem BL (2010), Lyngmyra BL (2012) og Skjetlein BL (2014).
 
Ustmyra BL fikk hedrende omtale ved tildeling av Trondheim kommunes energisparepris for 2009.

Alle utvendige vegger i tre er totalrehabilitert og etterisolert med 10 cm. De distinktive balkongene er forsøkt nytolket med limtredekker og perforerte aluminiumsplater. Uteområdene er også oppgradert i samråd med beboere; plattinger, levegger, boder – helt ned til belysning og blomsterkasser.

 
Bilde av husrekke fra begynnelsen av 2000-tallet, før rehabilitering.
 
Bilde etter rehabilitering i 2008.
 

 

 

 
Skisser av foreslåtte oppgraderinger av borettslaget.