rojo Arkitekter LOGO
 
Besøksadresse
Dyre Halses gate 18
7042 TRONDHEIM

Telefon
73 56 00 50 / 919 08 175

E-Post
firmapost + @rojoarkitekter.no

 
Organisasjonsnummer
NO 951 770 930 MVA
BRREG / PROFF

Bankkonto
9051.05.01704

Personvernerklæring
Klikk for å vise (PDF)


Kontoret

Vi er på gateplan/sokkel vendt mot Nidelva i boligblokken helt ytterst i Dyre Halses gate 18. Bygget har trekledning og avrundet form. For å besøke oss er det flere alternativer til parkering, enten på gateplan i Dyre Halses gate eller i p-hus Portalen eller p-hus Solsiden Kjøpesenter. Har du EL-bil, finnes det en offentlig p-plass med lademuligheter rett ved Brannstasjonen på Nyhavna. Ankommer man gående, syklende eller sparkende, er det flere veier til oss. Enten over Blomsterbrua og rundt Rosenborgbassenget fra Midtbyen, eller over Nidelva og under Jernbanebrua fra Nyhavna eller Brattøra. Buss nummer 2 stopper ved Dyre Halses gate; alternativt går det flere busser til Solsiden. Ring oss hvis du er usikker.
  


Medarbeidere

Alle kan kontaktes på e-post ved å bruke fornavn +@rojoarkitekter.no (uten +tegnet) eller på telefon med direktenummer eller via sentralbord 73 56 00 50.
Vi har også muligheter for å kommunisere på Skype, Teamwork eller tilsvarende.


Sondre
928 37 084

Thomas
919 04 575

Eskil
919 03 143

Sandra
919 08 175

Erlend
919 04 811

Maren
919 20 251

Justyna
919 01 747

Sentralbord
73 56 00 50

HISTORIE

ROJO arkitekter ble etablert av ROlf JOhansson i 1989 og har over 30 års erfaring og kompetanse i prosjektering og gjennomføring av ulike byggeoppdrag for private og offentlige oppdragsgivere. Porteføljen spenner fra enkle tilbygg til mer komplekse byggeoppgaver som skoler, barnehager og flerbrukshaller. I tillegg til arkitektur og prosjektering, har vi kompetanse innen interiørarkitektur, rehabilitering, seksjonering og regulering.

Kontoret lå i flere tiår i Kongens gate på Kalvskinnet, men flyttet i 2021 til Solsiden og bredden av Nidelva, i enden av Dyre Halses gate. Kontoret har i dag 7 engasjerte medarbeidere. Målsettingen vår er å møte enhver oppgave med innlevelse, ydmykhet og å være lydhøre ovenfor kunden. Tett samarbeid er en forutsetning for et godt resultat. Fra de første skissene til ferdig bygg er det vår oppgave å ivareta kvalitet, økonomi, miljø og arkitektur i prosjektene.   


Miljøfyrtårn

MILJØ

Vårt mål er å vise ansvarlighet for natur og miljø og bidra til bærekraftige løsninger i de prosjektene vi involveres i, beskriver og prosjekterer. Vi har innarbeidet krav til miljøhensyn i våre rutiner for gjennomføring av prosjekter. Dette skal gi våre oppdragsgivere trygghet for at miljøhensyn ivaretas.

Vi har identifisert miljøkrav for energi, avfall og innkjøp og gjennomført tiltak for å redusere belastningen virksomheten vår utgjør på miljøet. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, gjennom små, skrittvise forbedringer vil vi kontinuerlig forbedre oss, og ha en bevisst holdning til dette arbeidet. Gå til hjemmesiden til Stiftelsen Miljøfyrtårn for mer informasjon om sertifiseringsordningen.

Byggalliansen
Vi er medlem av Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council), en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom og har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. Grønn Byggallianse er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED. Gå til hjemmesiden til Grønn Byggallianse for mer informasjon.


SENTRAL GODKJENNING

Firmaet er medlem av Arkitektbedriftene.
Kontoret er godkjent for tiltaksklasse 3 innenfor arkitekturprosjektering,
samt tiltaksklasse 2 for utearealer og landskapsutforming, bygningsfysikk og oppmålteknisk prosjektering.

Direktoratet for byggkvalitet definerer 3 nivå av tiltaksklasser i stigende rekkefølge. Klassene defineres etter kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Dette er godkjenning basert på kontorets erfaring og kunnskap innenfor et område, og en sikkerhet for kunden.
Godkjenningsbeviset kan lastes ned her.

TILTAKSKLASSE 3
Arkitekturprosjektering
Ansvarlig søker

TILTAKSKLASSE 2
Bygningsfysikk
Utearealer og landskapsutforming
Oppmålingsteknisk prosjektering
Overordnet ansvar for kontroll