Besøksadresse
Kongens gate 89
7012 TRONDHEIM
Telefon
73 56 00 50
E-Post
firmapost + @rojoarkitekter.no
Organisasjonsnummer
NO 951 770 930 MVA
Bankkonto
9051.05.01704

Personvernerklæring (PDF)


Kontoret

Vi sitter i 1. etasje av «Vår Frue Menighets Aldersboliger (VFMA)» og har parkeringsplass på fremsiden av bygget. Bygget er i murstein, og må ikke forveksles med Skatteetaten som ligger lengre øst. For å finne oss, er det enklest om du kjører fra Ila i retning Midtbyen. Rett etter buss-stoppet Kalvskinnet, kan man blinke seg inn i Taxi/Buss-feltet og kjøre opp på fortauet og deretter inn på parkeringen vår foran kontoret. Her er det som regel god plass. Ring oss hvis du er usikker.


Medarbeidere

Alle kan kontaktes på e-post ved å bruke fornavn +@rojoarkitekter.no
eller på telefon med direktenummer eller via sentralbord 73 56 00 50.
Vi har også muligheter for å kommunisere på Skype eller tilsvarende.


Sondre
73 56 00 55

Thomas
73 56 00 56

Andrè
73 56 00 57

Eskil
73 56 00 54

Martha
73 56 00 52

Sandra
73 56 00 50

Erlend
73 56 00 51

Ole Kristian
73 56 00 53

Julie
919 21 038

HISTORIE

Siden ROJO arkitekter ble etablert av Rolf Johansson i 1989, har firmaet vært i stadig utvikling og har i dag 9 engasjerte medarbeidere. Ethvert prosjekt har sin unike karakter. Vår målsetting er å møte enhver oppgave med innlevelse, ydmykhet og å være lydhøre. Tett samarbeid med byggherren og/eller brukerne er en forutsetning for et godt resultat. Fra de første skissene, til ferdig bygg er det vår oppgave å ivareta kvalitet, økonomi, miljø og arkitektur i prosjektene.

Med over 25 års erfaring har kontoret bygd opp en solid erfaring og kompetanse i prosjektering og gjennomføring av ulike byggeoppdrag for private og offentlige oppdragsgivere. Oppdragporteføljen spenner fra enkle tilbygg til mer komplekse byggeoppgaver som skoler og flerbrukshaller. I tillegg til arkitektur og prosjektering, har vi kompetanse innen interiørarkitektur, seksjonering og regulering.


MILJØ

Gjennom de løsninger vi beskriver og prosjekterer, gjennom vår virksomhet, skal vi vise ansvarlighet ovenfor natur og miljø, og bidra til bærekraftige løsninger i de prosjektene vi involveres i. Vi har innarbeidet krav til miljøhensyn i våre rutiner for gjennomføring av prosjektene våre. Dette skal gi våre oppdragsgivere trygghet for at miljøhensyn ivaretas på en betryggende måte.

Vi har identifisert miljøkrav innenfor områdene energi, avfall og innkjøp og gjennomført tiltak for å redusere den belastningen vår virksomhet utgjør på miljøet. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, gjennom små, skrittvise forbedringer søker vi kontinuerlig å forbedre oss, og ha en bevisst holdning til dette arbeidet.

Den årlige klimarapporten (fra 2018) kan leses på denne siden.SENTRAL GODKJENNING

Firmaet er medlem av Arkitektbedriftene. Kontoret er godkjent for tiltaksklasse 3 innenfor arkitekturprosjektering, samt tiltaksklasse 2 for utearealer og landskapsutforming, bygningsfysikk og oppmålteknisk prosjektering.

Direktoratet for byggkvalitet definerer 3 nivå av tiltaksklasser i stigende rekkefølge. Klassene defineres etter kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Dette er godkjenning basert på kontorets erfaring og kunnskap innenfor et område, og en sikkerhet for kunden. Godkjenningsbeviset kan lastes ned her. Kontoret er per dags dato godkjent innenfor følgende 5 områder:

TILTAKSKLASSE 3
Arkitekturprosjektering
Ansvarlig søker

TILTAKSKLASSE 2
Bygningsfysikk
Utearealer og landskapsutforming
Oppmålingsteknisk prosjektering
Overordnet ansvar for kontroll