• Klient:Aud og Rolf Johansson
  • Byggeår:1968
  • Del:

Hus prosjektert ut i fra et ”post-and-beam” system hvor alle konstruksjoner er eksponert inn- og utvendig. All detaljering og montering er utført av byggmester på stedet. Huset inneholder ingen tradisjonelle vinduer produsert på fabrikk. Det fremstår inn- og utvendig med materialer og farger hvor treets naturlige kvaliteter fremheves. Etter snart 40 års bruk på en meget værhard tomt har det ikke vært påkrevd noen eksteriørmessige utbedringer.