• Klient:NTNU Samfunnsforskning
  • Byggeår:2010
  • Del:
Beskrivelse

NTNU Samfunnsforskning er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning. Hovedkontoret ligger ved gamle Dragvoll gård, rett ovenfor NTNU Campus Dragvoll. Bygget er delt opp i to fløyer med kontorer som ble bygget som moduler på fabrikk og levert på tomten – opprinnelig tenkt som midlertidige lokaler. De to fløyene danner, sammen med et mellombygg med fellesfunksjoner, en hovedinngang i nord og et sørvendt atrium.

Kontoret har også bistått med interiør og oppgradering av ulike rom og laboratorium i hovedbygget eller i tilknyttede bygg tilhørende Dragvoll Gård.

​​​ 

Bilder

Alle foto: Kristoffer Wittrup

​​​ 
​​​ 

Tegninger