• Klient:Fincon AS
  • Byggeår:2003
  • Del:

Enebolig sentralt beliggende på Rosenborg, fordelt på 3 etasjer. Sokkeletasje er mulig å omgjøre til separat boenhet. Med hensyn til det eksteriørmessige uttrykk har man forsøkt å tilstrebe et høyt slankt volum. Huskroppen lukker seg mot gateløpet mens fasaden mot vest er åpen med lysinnslipp over 1 ½ etasje. Gavlfasaden mot nord er høy, og det er gjort et poeng ut av dette i form av vertikale lysinnslipp fra møne til terreng. Areal på 200m².