• Client:Privat
  • Date:2011
  • Share:

Detaljregulering av fremtidig boligområde på Nordi/Rye, Byneset i Trondheim. Her oppføres det per dags dato to trinn med passivhusboliger (eneboliger m/utleie).