• Client:Privat
  • Date:2012
  • Share:

Detaljregulering av et gammelt tun på Kolsåsen/Flatåsen. Prosjektperiode 2010-2012.