• Client:Søbstad Utbygging AS
  • Date:2008
  • Share:

Detaljregulering av område vest for Heimdal sentrum. Området Kirkeringen 20 og 22 var tidligere to store eneboligtomter, som senere ble fortettet med flere passivleiligheter. Oppstart i 2006.