• Klient:NTNU Samfunnsforskning
  • Dato:2010
  • Del:

Hovedkontoret til NTNU Samfunnsforskning AS ligger ved gamle Dragvoll gård, rett ovenfor NTNU Campus Dragvoll. Bygget er delt opp i to fløyer med kontorer som ble bygget som moduler på fabrikk og levert på tomten. De to fløyene danner, sammen med et mellombygg med fellesfunksjoner, en hovedinngang i nord og et sørvendt atrium.