• Client:Søbstad Utbygging AS
  • Date:2011
  • Category:Energimerke A
  • Share:

Passivleiligheter på Heimdal i Trondheim. Et fortettingsprosjekt som samler 13 mellomstore leiligheter på en tomt som tidligere inneholdt to eneboliger. Prosjektet er utvendig utført i tegl og trepanel.