• Klient:Skaun Kommune
  • Tidspunkt:2015
  • Energiklasse:Lavenergi
  • Del:

Etter prekvalifisering ble tre team med totalentreprenører utvalgt til en begrenset design og totaletreprisekonkurranse for bygging av en barnehage med 8 avdelinger i Buvika i Skaun kommune. Konkurranse og utførelse er gjort i samarbeid med Ruta Entreprenør AS.

Tomten er en østlig skråning og hovedplanet er derfor plassert i direkte tilnytning til terreng mot vest. Administrasjonsarealer er plassert i sokkel med tilknytning til tilkomst og parkering.