• Client:Sogn og Fjordane Fylkeskommune
  • Date:2017/2018
  • Share:

Utgangspunktet for konseptet var en tradisjonell norsk bygningsform med saltak. Denne videreutvikles for å kunne skape et hytterom som gir ly for vær og vind, samtidig som den åpner seg opp, og gir god kontakt med naturen og omgivelsene. Det har vært et overordnet mål å utvikle en form som tydelig fremstår som en identitetsmarkør, rekreasjonsmål og landskapselement. Hyttas formspråk gir assosiasjoner til en telt-typologoi, en form som faller naturlig inn i ethvert kultur- og naturlandskap. Bygningskroppens symmetri muliggjør fleksibilitet gjennom at hytta kan roteres for optimalisering av adkomstforhold og terrengvariasjoner, samtidig som at sol- og utsiktsforhold ivaretas. Dette bidrar til at spesielle kvaliteter på hver enkelt tomt utnyttes uten særegne stedstilpasninger på bygningskroppen forøvrig. Materialpalletten består av stående brent trekledning på fasade, glass for å gi mye dagslys og utsyn, og bjørkefiner på innvendig kledning skaper et lyst og varmt uttrykk.

Prosjektet er omtalt i følgende artikler:

“Disse arkitekttegnede dagsturhyttene kan skilte med eget bibliotek” – Visit Norway, onsdag 28. mars 2018

“Ny trend i fjellheimen: Arkitekttegnede dagsturhytter med bibliotek”– Aftenposten, torsdag 22. mars 2018