HISTORIE

Siden ROJO arkitekter ble etablert av Rolf Johansson i 1989, har firmaet vært i stadig utvikling og har i dag 9 engasjerte medarbeidere. Et hvert prosjekt har sin unike karakter. Vår målsetting er å møte enhver oppgave med innlevelse, ydmykhet og å være lydhøre. Tett samarbeid med byggherren og/eller brukerne er en forutsetning for et godt resultat. Fra de første skissene, til ferdig bygg, er det vår oppgave å ivareta kvalitet, økonomi, miljø og arkitektur i prosjektene.

Med over 25 års erfaring har kontoret bygd opp en solid kompetanse i prosjektering og gjennomføring av ulike byggeoppdrag for private og offentlige oppdragsgivere. Oppdragporteføljen spenner fra enkle tilbygg til mer komplekse byggeoppgaver, som skoler og flerbrukshaller. I tillegg til arkitektur og prosjektering, har vi kompetanse innen interiørarkitektur, fradeling/seksjonering, regulering og landskapsarkitektur.

MILJØ

Gjennom de løsninger vi beskriver og prosjekterer, gjennom vår virksomhet, skal vi vise ansvarlighet ovenfor natur og miljø og bidra til bærekraftige løsninger i de prosjektene vi involveres i. Vi har innarbeidet krav til miljøhensyn i våre rutiner for gjennomføring av prosjektene våre. Dette skal gi våre oppdragsgivere trygghet for at miljøhensyn ivaretas på en betryggende måte.

Vi har identifisert miljøkrav innenfor områdene energi, avfall og innkjøp og gjennomført tiltak for å redusere den belastningen vår virksomhet utgjør på miljøet. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, gjennom små, skrittvise forbedringer søker vi kontinuerlig å forbedre oss, og ha en bevisst holdning til dette arbeidet.

SENTRAL GODKJENNING

Firmaet er medlem av Arkitektbedriftene. Kontoret er godkjent for tiltaksklasse 3 innenfor arkitekturprosjektering, samt tiltaksklasse 2 for utearealer og landskapsutforming, bygningsfysikk og oppmålteknisk prosjektering.

Direktoratet for byggkvalitet definerer 3 nivå av tiltaksklasser i stigende rekkefølge. Klassene defineres etter kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Dette er godkjenning basert på kontorets erfaring og kunnskap innenfor et område, og en sikkerhet for kunden. Godkjenningsbeviset kan lastes ned her. Kontoret er per dags dato godkjent innenfor følgende 5 områder:

TILTAKSKLASSE 3
Arkitekturprosjektering
Ansvarlig søker

TILTAKSKLASSE 2
Bygningsfysikk
Utearealer og landskapsutforming
Oppmålingsteknisk prosjektering