Interiørarkitektur
Kontoret tar også på seg interiøroppdrag, enten som en del av et bygg som prosjekteres fra grunnen av, eller som et selvstendig prosjekt i et eksisterende bygg. En interiørarkitekt kan hjelpe med fremtidig romløsning i et nytt bygg, alt fra plassering og typer møbler (fast og løst innventar) til farger og overflater.