FRADELING/SEKSJONERING
Fradeling er et begrep som brukes når noen ønsker å dele opp en tomt. Dette kan for eksempel være i en situasjon hvor en enebolig står på en relativt stor tomt, og eierene av tomten ønsker å dele tomten i to for å kunne selge den ene halvparten. Seksjonering ligner på fradeling, men er et begrep som brukes når noen ønsker å dele opp en bolig eller næringsareal i flere “eiendommer”, noe som ofte gjøres når man ønsker å opprette et sameie. Både fradeling og seksjonering er en prosess som går via Kommunen. Man har behov for å utarbeide tegninger på det som skal fradeles/seksjoneres, utføre nabovarsel i tillegg til å hente inn og fylle ut papirer som til slutt vil gå til Kartverket (“Tinglysning”).

Kontoret tar på oss arbeidet med hele prosessen vedrørende fradeling og seksjonering – alt fra dialog med kommune og berørte parter, til utarbeiding av nødvendige tegninger.