Tilbygg Sverresborg

OPPDRAGSGIVER Privat |  FERDIGSTILT  2014 |  ENERGISTANDARD  TEK10   |  ENERGIMERKE   C

Previous Image
Next Image

Enkelt tilbygg til eksisterende ferdighus fra 1970-tallet. Fokus på materialbruk, blant annet natursteinmur i sokkel og detaljer av båndtekking. I prosjektet inngikk også en ny garasje.