Hammerdalen Barnehage

OPPDRAGSGIVER  Skaun Kommune |   PROSJEKTSTART  2013  |  FERDIGSTILT  2015   |  E-STANDARD  Lavenergi   |  E-MERKE   C

Previous Image
Next Image

Etter prekvalifisering ble tre team med totalentreprenører utvalgt til en begrenset design og totaletreprisekonkurranse for bygging av en barnehage med 8 avdelinger i Buvika i Skaun kommune. Konkurranse og utførelse er gjort i samarbeid med Ruta Entreprenør AS.

Tomten er en østlig skråning og hovedplanet er derfor plassert i direkte tilnytning til terreng mot vest. Administrasjonsarealer er plassert i sokkel med tilknytning til tilkomst og parkering.