Regulering Rye/Nordli

OPPDRAGSGIVER Privat |  OPPSTART 2010 |  FERDIGSTILT  2011

Previous Image
Next Image

Detaljregulering av fremtidig boligområde på Nordi/Rye, Byneset i Trondheim. Her oppføres det per dags dato to trinn med passivhusboliger (eneboliger m/utleie).