Regulering Rotvoll

OPPDRAGSGIVER Privat |  OPPSTART 1999 |  FERDIGSTILT  2006

Previous Image
Next Image

Detaljregulering av fremtidig boligområde på Rotvoll i Trondheim.