Regulering Kirkeringen

OPPDRAGSGIVER Søbstad Utbygging A/S |  OPPSTART 2006 |  FERDIGSTILT  2008

Previous Image
Next Image

Detaljregulering av område vest for Heimdal sentrum. Området Kirkeringen 20 og 22 var tidligere to store eneboligtomter, som senere ble fortettet med flere passivleiligheter.