NTNU Samfunnsforskning

OPPDRAGSGIVER  Bygg-Pro Norge / NTNU Samfunnsforskning  |  FERDIGSTILT  2010

Previous Image
Next Image

Hovedkontoret til NTNU Samfunnsforskning A/S ligger ved gamle Dragvoll gård, rett ovenfor NTNU Campus Dragvoll. Bygget er delt opp i to fløyer med kontorer som ble bygget som moduler på fabrikk og levert på tomten. De to fløyene danner, sammen med et mellombygg med fellesfunksjoner, en hovedinngang i nord og et sørvendt atrium.