Kirkeringen Passivleiligheter

OPPDRAGSGIVER Søbstad Utbygging A/S |  FERDIGSTILT  2011 |  ENERGISTANDARD  Passivhus   |  ENERGIMERKE   A

Previous Image
Next Image

Passivleiligheter på Heimdal i Trondheim. Et fortettingsprosjekt som samler 13 mellomstore leiligheter på en tomt som tidligere inneholdt to eneboliger. Prosjektet er utvendig utført i tegl og trepanel.